Stichting Speelgoedbank Rotterdam werkt met doorverwijzers. Doorverwijzers zijn organisaties die contacten leggen tussen de ouders/verzorgers van kinderen en de Speelgoedbank.

De Speelgoedbank accepteert onder andere de volgende hulpverleners en instanties als doorverwijzers:

" huisarts

" kerkgenootschap/ geestelijk verzorger

" wijkzorg

" thuiszorg

" maatschappelijk werk

" politie

" schooldirectie

" vluchtelingenwerk

" consultatiebureau

" gemeentelijke sociale dienst

" voedselbank

" kledingbank

" schoolarts

" schuldsanering

Na een formele doorverwijzing van bovenstaande instanties kunnen de ouders/verzorgers, maar natuurlijk vooral de kinderen, speelgoed komen uitkiezen bij de Speelgoedbank. Het gaat om twee stuks speelgoed per kind. Ook krijgt elk kind een boek en knuffel naar keuze mee.

Het tonen van een schriftelijke doorverwijzing en legitimatie is voldoende.

Een schriftelijke doorverwijzing voldoet aan de volgende eisen:

* NAW-gegevens van de desbetreffende familie;

* Identiteitsnummer van het gezinshoofd;

* Vermelding aantal kinderen.

Deze schriftelijke doorverwijzing moet vervolgens ondertekend worden door een bevoegde instantie en is voorzien van een stempel.

Voor een verwijsbrief kunt u ons mailen , waarna u een verwijsbrief op naam van ons krijgt.

 

   

 

 

KvK 24453183

NL07 INGB 000 467 0735

Stichting Speelgoedbank Rotterdam

info@speelgoedbank-rotterdam.nl

Wij zijn uitsluitend open op afspraak voor inname van speelgoed. Dit gaat uitsluitend via mail.

 

 

 

DE BATAVIER

Batavierenstraat 15

3014 JH Rotterdam